Els anabaptistes de Münster i la reforma protestant (1534 – 1535)

Castellano

En el marc de la reforma protestant del segle XVI sorgiren els anomenats grups cristians “anabaptistes” que predicaven la interpretació literal del sermó de la muntanya que pronuncià Jesús de Natzaret davant dels seus deixebles i una gran multitud.

Continua la lectura de Els anabaptistes de Münster i la reforma protestant (1534 – 1535)