Instagram vs. Art

A qui pertanyen les fotografies que penges a Internet? Segons les condicions de servei de Facebook ells poden fer us gratuït de qualsevol imatge que pengis a les seves xarxes socials, tot i que no les vendran a tercers. Per tant, amb coneixement de causa o no, estàs renunciant als drets totals sobre les teves pròpies imatges. Però què passa si algú altre decideix utilitzar aquestes imatges? Sense un control total sobre els drets d’imatge, pots realment omplir una queixa formal? Tothom hauria de ser conscient que tot el que es publica a Internet esdevé propietat pública o d’ús col·lectiu, però al mateix temps hauríem de trobar una manera per controlar quan algú en treu un profit il·lícit.

Continua la lectura de Instagram vs. Art