Berlin.coop

Castellano English

Si hi ha una ciutat europea que ens demostra que hi ha formes alternatives de viure, aquesta és sens dubte la nova Berlín. Filla de mare capitalista i mare comunista, la capital alemanya s’ha convertit en un dels nuclis mundialment més forts de les arts i la cultura. Els seus carrers respiren història del segle XX, llibertat i tolerància. Berlín és street art, música al carrer, petites llibreries, restaurants vegans, mercats de productes ecològics i gent de tot arreu que viu i deixa viure.

Continua la lectura de Berlin.coop

Berlin.coop

Català English

Si hay una ciudad europea que nos demuestra que hay formas alternativas de vivir, esa es sin duda la nueva Berlín. Hija de madre capitalista y madre comunista, la capital alemana se ha convertido en uno de los núcleos mundialmente más fuertes de las artes y la cultura. Sus calles respiran historia del siglo XX, libertad y tolerancia. Berlín es street art, música callejera, pequeñas librerías, restaurantes veganos, mercadillos de productos ecológicos y gente de todas partes que vive y deja vivir.

Continua la lectura de Berlin.coop

Berlin.coop

Català Castellano

If there is an European city that shows that there are alternative ways of living, this is definitely the new Berlin. Daughter of a capitalist mother and a communist mother, the German capital has become one of the strongest cores worldwide of arts and culture. Its streets breathe history of the twentieth century, freedom and tolerance. Berlin is street art, street music, small book stores, vegan restaurants, markets of organic products and people from everywhere that live and let live.

Continua la lectura de Berlin.coop